Nazorg

Ook na een uitvaart kan onze uitvaartverzorger u verder van dienst zijn.

Hierbij valt te denken aan zaken als:

- het afhandelen van verzekeringsgelden uit o.a. begrafenispolissen;
- dankbetuigingen of brieven;
- advertenties met een dankbetuiging;
- advies rondom een grafgedenkteken;
- advies bijzetting as-urnen.

Voor en tijdens een uitvaart ontstaat er veelal een vertrouwensband tussen de naaste familie en de uitvaartverzorger. Een reden te meer om bij eventuele vragen of opmerkingen persoonlijk contact met hem op te nemen.