SAMENSTELLING/ PERSONALIA VAN HET BESTUUR PER 19-6-2023
Naam: Telefoon: contact via e-mail:
De heer H. Boschloo
(Voorzitter)
Telefoon
0570-591389
Voor contact via
E-mail kunt u
HIER klikken.
De heer G. van Voorst
(Penningmeester)
telefoon 0570-591711 Voor contact inzake financiéle zaken
kunt u
HIER klikken.
De heer J.H. Crezée
(Secretaris)
Telefoon
0570-769049
Voor contact via
E-mail kunt u
HIER klikken.
Mevrouw G. Tempelman
(Algemeen)
Telefoon
0570-592941
 
Mevrouw A.C.J. Schaap-Feenstra
(Algemeen)
Telefoon
0570-677558